top of page

Ben ik gek? Spookhuis op de boerenbuiten.


Ik werd uitgenodigd om te vertoeven in de weelderige weidsheid van de natuur in het mooie Friesland. Het was een JA. De mensen en wat we allemaal zo ongeveer zouden kunnen doen samen en ja natuur hé. En er was ook nog iets anders die me trok. Net voor mijn vertrek kreeg ik de ingeving om een bepaalde USB stick mee te nemen. Later werd duidelijk waarom.

Deze dagen werden een heel ander soort avontuur, en eerder een exploratie en zelfnavigatie in leren vertrouwen op mezelf en wat ik allemaal waarneem voorbij aan de 5 lichaamszintuigen zoals we die kennen. Zeker als het gaat over perceptie die alleen jij hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt… maar een ander niet. Hoe gemakkelijk begin je dan te twijfelen aan jezelf en af te vragen… ben ik gek?


Ik voelde mij niet welkom.

Ik mocht mijn kamer kiezen in het tweede gedeelte naast een mooi omgebouwde veeschuur die nu een grote luxueuze hoeve is geworden. De hoeve was fantastisch maar het aanpalend huis vond ik maar niets. Ik voelde mij niet welkom en ongemakkelijk met het vooruitzicht hier helemaal alleen te moeten slapen. Ik sprak het uit. Het gezelschap beaamde dit en was helemaal okay dat ik in de living van de omgebouwde hoeve ging slapen op een matras op de grond, one of my happy places to sleep. Zij hadden immers de vorige avond al entiteiten en vreemdere energieën waargenomen en gecleared.


De volgende ochtend ging ik op verkenning in mijn eentje. Ik werd in een niet logische richting getrokken en gaf hier aan toe omdat ik langzamerhand wel weet dat dit soort fluisteringen van bewustzijn en waarnemen, heel vaak dingen weet te vertellen dat mijn hoofd niet vat of snapt. En zo word ik soms geleid tot de meeste scenische en avontuurlijke routes waar ik “toevallig” op het juiste tijdstip mooie spektakels van kleuren, geuren, structuren, schaduwen enz mag aanschouwen. Soms word ik geleid naar plaatsen, dieren, mensen en allerlei soorten energieën omdat mijn lichaam of mijn wezen hierom vraagt of omdat er iets of iemand vraagt om facilitatie.


Wat als de mysteries van het universum zich ontvouwen net juist door jouw unieke verwondering, capaciteiten en vaardigheden en het volgen van je weten en waarnemen, iets waar je hoofd jou nooit geen toegang tot zal of kan verlenen?


Het was toen dat ik de mooie Jaan en zijn pas overleden vrouw Jitske mocht leren kennen. Een kort maar krachtige ontwapende ontmoeting waar hij bewust werd dat hij inderdaad nog echt spreekt en overlegt met zijn vrouw en dat Jitske simpelweg erkent werd, ook al heeft ze nu geen lichaam meer. En ik, ik mocht smelten en geïnspireerd zijn door beiden hun vrolijkheid, openheid en levensvreugde.


In ditzelfde bos was er een leuke brunch bar en kwam ik te weten dat hetzelfde gebouw in de jaren 40 en 50 een jodenwerkkamp was en daarna een gevangenis voor iedereen die de nazi’s hadden geholpen. Daarna werd het een jeugddelinquenten instelling tot ergens in de jaren 60.


Later die middag ging ik naar huis en gingen mijn gezelschap nu op hun buurt gaan wandelen. Ikzelf verkoos de warmte en gezelligheid van lang baden met kaarsjes en het boek The Beings Of Light. In het boek ging ik een passage lezen over lichtwezens en engelen. Wat een weelde om te ervaren... In die passage wordt ook uitgelegd hoe je donkere energieën kan opruimen. En zo ging ik meteen aan de slag. Eerst de energieën in het huis en daarna gingen we met zijn allen ( alle lichtwezens en andere bewuste energieën die aanwezig waren, natuurentiteiten, dieren en al waar ik geen woorden voor heb ) ook de donkere energieën rondom het huis en buurt opruimen. Licht van geest en blissful ging ik mijn dag verder tot ik steeds meer gevoeliger begon te worden, nog meer dan anders.


Lichte paranoia, paniek en angst.

Op dag 2 begon ik me opmerkelijk anders gaan voelen. We gingen met z'n allen naar de brunch bar, waar het pas echt intens en raar voor me ging worden. Er was één plek waar ik absoluut niet wilde zitten. Maar ik wilde niet moeilijk doen toen het gezelschap daar plaats ging nemen. Argwanend koos ik de stoel aan het uiterste hoekje van de tafel en opgelucht wanneer de anderen toch beslisten om te verplaatsen. Eens aan de andere tafel ging ik naarmate de tijd verstreek mij steeds argwanender en afgesneden gaan voelen van mezelf en de rest van het gezelschap. Ik ervoer lichte paranoia, paniek en angst, alsof ik persoonlijk aangevallen werd met ieder woord en iedere zin die aan tafel werd uitgesproken. Daarnaast gingen heel wat oude triggers aan. Ik heb dit in het verleden al heel heftig meegemaakt, in het bijzijn van andere mensen, en waar het werd afgedaan als zijnde verbeelding, dramatiek en abnormaal. Toen wist ik nog niet wat ik nu weet.


Na wat aarzeling sprak ik uit dat het niet zo goed met me ging, ging terug naar de hoeve en nam alle tijd om hierin te ontspannen en het oordeel die ik had over mezelf te laten smelten. Pas daarna kon ik aan de slag met vragen wat er nu precies aan de hand was. Toen herinnerde ik mij de USB stick die precies de informatie had waar ik mee aan de slag kon. Ik kreeg weer connectie met mezelf en lichaam en meer bewustzijn.


Enkele uren later voelde ik dat het precies nog niet echt klaar was. Diezelfde avond was er ook abnormaal veel entiteitenactiviteit in de hoeve. Alsof de vorige bewoners van het aanpallend huis nu pas echt goed wakker werden en nieuwsgierig begonnen te worden. Op een gegeven moment, toen we met z’n allen klaar waren om te gaan slapen, gingen een paar lichten vanzelf uit. Ik ging ervan uit dat iedereen dit had gezien. Pas toen ik de volgende ochtend hierover vertelde, kwam ik te weten dat niemand het had gezien. Terug bekroop mij het gevoel dat ik dramatisch aan het doen was. Ben ik het mij allemaal aan het beelden? Ben ik problemen aan het zoeken die er niet zijn? Ben ik gek? Opnieuw voelde ik de afsnijding van mezelf en lichaam.


Ook hier verkoos ik weer om er alleen mee te zijn, erin te ontspannen en in de vraag. Wat is dit? Als ik niet gek ben, wat ben ik dan gewaar? Ik begon een jong meisje waar te nemen. Ze was geen bewoner van het huis maar van de plek waar de brunch bar was. Ze was blijkbaar klaar om gecleared te worden van exact de energieën die ik ervaarde alsof ze van mij waren, PTSD, paniek, trauma. Ik voelde het meisje steeds meer aanweziger worden. Op een gegeven moment voelde de clearing klaar en was ze aanwezig met mij. Wat volgde was een zeer mooi ontroerend moment voor beiden. Ik heb haar getroost en laten weten dat ze nu okay is en dat het me speet voor wat ze heeft moeten doorstaan. Kort daarna was onze ontmoeting klaar. En weg waren mijn gevoelens van paranoia, angst en PTSD.

Na mijn vertrek werd er nog meer opgeruimd door mijn gezelschap die nog een nachtje langer bleef en lieten mij weten dat er opnieuw vrede is in het huis. Hoe abnormaal bijzonder mooi is dit?!


Er is eigenlijk nooit niets mis.

Persoonlijk ervaar ik het durven waarnemen en faciliteren van entiteiten, tot nu toe als een van de meest krachtige tools tot meer weten, waarnemen, ontvangen en zijn; 4 elementen van bewust wezen.

Hoe zou het zijn om echt leren gewaar te zijn, zonder barrières, zonder de polariteit van goed of fout? Als ik had gebleven in mijn standpunt dat er iets mis was, of me verlammen door angst of ervan uitgaan dat het een foute boel was of dat ik gek ben, had ik nooit het meisje kunnen waarnemen noch assisteren naar meer bewustzijn.


Niemand, of bijna niemand, vraagt je ooit, wat ben je gewaar? Het is eerder iets in de buurt van: Ik zie of hoor het niet dus het bestaat niet en dus ben JIJ diegene die het zich inbeeld of fantaseert of erin gelooft.

Hoe zou het zijn dat je in allerlei situaties jezelf zou kunnen navigeren en faciliteren tot meer bewustzijn? En dat je mensen, methodieken, manieren, informatie enz aan mag trekken en leren herkennen, die je te laten her-inneren dat jij een bewust en gewaar wezen bent, met unieke vaardigheden en capaciteiten.


Als er nooit niets mis is met jou noch met een situatie, en je bent niet gek? Wat dan? Wat neem je waar? Wat weet jij?

Wie of wat kan jou de informatie & de know-how geven

die jij nodig hebt?


Vragen zoals deze veranderen 1000% de brainwash van rede en logica die zo populair en dominant is in de westere cultuur.Awareness is a clue system, not a conclusion system. You get a clue about what this is. And you follow the clue and see where that leads and what that does. And it lives within the context of all the other clues.


Where will your awareness lead you today? “ - Dr Dain Heer
Wil je ook toegang tot de wonderen van (jouw) bewust wezen?

Je weet niet waar te beginnen?

De klassen die voor mij pas echt alles in gang hebben gezet en nog steeds bijdragen in toegang tot meer bewustzijn en aanwezig leven, zijn de sessies, trainingen en workshops die ik faciliteer met Bewust Anders:


Bewust Anders Sessies, Trainingen & Workshops


*nieuw: toegang tot gratis fb lives en betaalde calls


Andere bronnen

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page